+382 69 069 598, +382 69 021 131, +382 67 847 245, +382 20 262 173

Digitalni tahograf

Digitalni tahograf

1381 Siemens VDO
Mjerni opseg: 220 km/h
Ulazni signal: 2171 Kitas davač impulsa