+382 69 069 598, +382 69 021 131, +382 67 847 245, +382 20 262 173

Arhiviranja i analiziranja podataka

Arhiviranja i analiziranja podataka

Tahoservis Perović nudi uslugu arhiviranja i analiziranja podataka uz pomoć najmodernijeg softwer-a.


Na osnovu Pravilnika o prenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije prevoznici su dužni da arhiviraju i analiziraju podatke sa:

  •  KARTICE VOZAČA- najkasnije 28 dana;
  •  DIGITALNOG TAHOGRAFA- najkasnije 28 dana nakon prve upotrebe digitalnog tahografa, zatim najkasnije 90 dana;
  •  TAHOGRAF LISTIĆA- najkasnije 35 dana.

 

Pravilnik o načinu prenosa podataka s digitalnog tahografa i memorijske kartice vozača

Potvrda o aktivnostima vozača